PRICACY STATEMENT

buurmantheater is onderdeel van de NTK, gevestigd en kantoorhoudende te (2611 CA) aan de Korte Geer 1-g. buurmantheater verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens die door de bezoeker van de website zijn achtergelaten om op de hoogte te blijven van de voorstellingen van ‘buurman 7 buurman. Daarbij houden wij steeds rekening met uw privacy. We beveiligen uw gegevens goed en leven de regels na van de Algemene verordening gegevensbescherming (ook: “AVG” of in het Engels: “GDPR”) en andere toepasselijke privacywetgeving. 

In dit Privacy Statement leggen wij kort gezegd uit welke persoonsgegevens we verzamelen, wat we ermee doen en wat uw rechten zijn. 

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle partijen van wie wij persoonsgegevens verwerken waaronder maar niet beperkt tot bezoekers en/of deelnemers van evenementen, wederpartijen, websitebezoekers. 

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dat betekent dat wij bepalen welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken, voor welke doeleinden en met welke middelen. Ons adres: Korte Geer 1 G , 2611 CA Delft E-mailadres: info@ntk.nl 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Deze website verwerkt mogelijk de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening: 

 • emailadressen achtergelaten op de site . 
 • gegevens over uw activiteiten op onze website; 
 • IP-adressen; 

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt buurmantheater omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen, waaronder wederpartijen, aan ons kenbaar zijn gemaakt of via openbare bronnen bekend zijn geworden. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders en/of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ntk.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens? 

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens om/voor: 

 • evenementen te organiseren; 
 • toegangsbewijzen te verkopen voor onze evenementen en de daarmee samenhangende afhandeling van de betaling; 
 • marketing- en communicatie activiteiten uit te voeren (waaronder verzending van onze nieuwsbrief); 
 • websitegebruik te analyseren; 

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens? 

Uw persoonlijke gegevens, zoals namen, e-mailadres, en IP-adres, worden verzameld tijdens het actief inschrijven voor de nieuwsbrief/blijf op de hoogte tool op de homepage. 

Wij kunnen uw gegevens rechtstreeks van u ontvangen of via een derde partij (bijvoorbeeld: een verwijzingspartner). Verdere informatie zal rechtstreeks van u worden verkregen tijdens uw relatie met ons. 

Grondslag verwerking persoonsgegevens buurmantheater verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van (één of meerdere van) de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG: 

 • wettelijke verplichting; 
 • uitvoering van een overeenkomst; 
 • verkregen toestemming van betrokkene(n); 
 • gerechtvaardigd belang. 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens? 

Wij behandelen uw gegevens strikt vertrouwelijk. Alleen als het noodzakelijk is dat door ons ingeschakelde personen/partijen uw persoonsgegevens verwerken, ontvangen zij deze van ons. Daarbij sluiten wij met deze partijen geheimhoudingsverklaringen en indien nodig ook verwerkersovereenkomsten. 

De volgende partijen/personen hebben mogelijk inzicht in uw persoonsgegevens: 

 • Nationale Theaterkassa B.V., zij ondersteunen ons met software in het verkoopproces van toegangsbewijzen. 
 • Sendgrid, vanuit het sendgrid programma worden de emails verstuurd. 
 • Facebook, de advertentietools van Facebook worden gebruikt voor getargete marketing boodschappen. 

Cookies 

De website gebruikt cookies om de goede werking van de website te vergemakkelijken (functionele cookies) en om het gedrag van de klant op de website (andere cookies) bij te houden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Buurmantheater gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Buurmantheater maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Inc. kan de verzamelde informatie delen met derden als dit wettelijk verplicht is of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google Analytics wordt door Buurmantheaterlive niet gebruikt om persoonlijke gegevens te verzamelen, behalve het IP-adres van de bezoeker die de website gebruikt. Tot slot maakt Buurmantheater gebruik van tracking cookies, dit zijn de ‘advertising cookies’, die we kunnen gebruiken om uw surfgedrag op onze website te volgen, zodat we u gepersonaliseerde online advertenties kunnen aanbieden. Wij maken specifiek gebruik van trackingcookies door Google (Doubleclick en AdWords) en Facebook. De functionele- en analytische cookies hebben geen impact op uw privacy, hiervoor hoeven we dus geen expliciete toestemming te vragen. We vragen dus enkel uw toestemming voor het gebruik van tracking cookies. De informatie van deze cookies wordt voor maximaal 90 dagen bewaard. U kunt cookies altijd zelf uitzetten of ze van uw apparaat verwijderen. Hoe u dat kunt doen verschilt per soort internetbrowser en apparaat. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd? Wij treffen allerlei maatregelen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We werken met veilige systemen en vaste procedures. 

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

Uw persoonsgegevens bewaren wij tot uitschrijving van de nieuwsbrief/email. Welke rechten heeft u? Als het gaat om uw persoonsgegevens heeft u verschillende rechten: 

 • recht op inzage ! inzage in de persoonsgegevens die wij van u bewaren; 
 • recht op rectificatie ! als persoonsgegevens die wij van u bewaren niet juist zijn, dan kunt u ons om rectificatie vragen; 
 • recht op wissing ! als u vindt dat er geen reden is voor ons om uw persoonsgegevens te blijven verwerken, kunt u om verwijdering vragen; 
 • recht van bezwaar ! als wij een bepaalde verwerking baseren op een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht hiertegen bezwaar te maken; 
 • recht op overdraagbaarheid ! dit betekent dat u het recht heeft om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te ontvangen en deze data over te dragen aan een andere partij. Als een verwerking is gebaseerd op uw toestemming, heeft u ook het recht om uw toestemming ieder moment in te trekken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die al was gebaseerd op uw toestemming voor de intrekking). Als de verwerking van persoonsgegevens echter (ook) gebaseerd is op een andere wettelijke grondslag mogen wij uw persoonsgegevens blijven verwerken. Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).